GENEL KURUL YAPILDI

TEŞEKKÜR :
Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı olarak 04/02/2024 tarihinde 18. dönem seçimli genel kurulumuzu yaptık.

Genel kurula katılım sağlayan kurucu üyelerimiz oy birliği ile

Yönetim Kurulu;
Abidin İNAN (Mak. Müh. Başkan)
Çiğdem Özçamur GÜNEŞ (Çene cerrahı, Başkan yar.)
Ali Başar TEMİZ (Avukat, Genel Sekreter)
Hakan ÖZDOĞAN (Pazarlama uz. Sayman)
Şahap GÜVEN (Mak. Müh.)
Çağan ÖZDEMİR ( Avukat)
Ezgi KALENDER (Mimar)
Erdinç ORHAN (Veterner hekim, Veterinerler odası ist şb başkanı)
Hacı GÜLLER (Emekli)
Yılmaz KULAK (Özel Sektör)
Metin ERBEK (Kamu Çalışanı)
Mehmet MUTLU (Emekli, Özel sektör)
Hasan GÜRER (Kamu çalışanı, Tarihçi Arkeolog)
Bora ÇİÇEK ( Ens. Tekniker)

Denetim Kurulu;
Latif ADIGÜZEL ( İşadamı)
Erol ÇAKMAK ( Emekli)
M. Ali PARLAK (Emekli)
Süleyman KILIÇ (Emekli)
Erdinç BAYRAM (Pazarlama uz.)

Oluşan yönetim ve denetim listemizi yeni dönem için seçmişlerdir. Genel kurulumuza, duydukları güvenle 2024-26 döneminde bizleri bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyor saygılar sunuyoruz.

Öncelikle genel kurul toplantımızı yöneten Sayın Sadık Semih KAYHAN ve divan kurulu üyelerine, köy dernek temsilcilerine ve misafirlerimize teşekkür ederiz.
Vakfımıza 16 dönem başkanlık ve yöneticilik yapan yöneticilerimize, her koşulda vakıfa desteklerini esirgemeyen Arguvan sevdalısı çok değerli dostlarımıza, 17. dönem başkanımız Ali Haydar KARAÇAM ve bir dönem birlikte çalıştığımız yönetici arkadaşlarımıza, Vakfımıza kazandırdıkları tüm değerler, ilerici, demokrat ve şeffaf yönetim için çok teşekkür ederiz.
18. dönem yönetim kurulları olarak aynı yönetim anlayışınızla, tüm değerlerimizin Arguvan ve Arguvanlı için çok kıymetli olduğu bilincimizle, büyük Arguvan ailesinin tüm kişi, kurum ve kuruluşuyla her konuda iletişim halinde, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı ve tüm Köy Derneklerimizle birlikte bayrağı aldığımız noktadan daha yükseğe koyma çabası içinde olacağız. Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı büyük ailesi ve Arguvan kamuoyuna saygılarımızla.

Arguvan ve Köyleri
Eğitim Kültür Vakfı
YÖNETİM KURULU

Previous DERNEK BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YAPILAN TOPLANTI

Leave Your Comment

Vakıf Merkezi

Bilgilendirme

Bu site aracılığı ile toplanan tüm bilgiler KVKK kanunu ve ilişkili mevzuatlara uygun şekilde depolanmakta ve işlenmektedir. Bilgilendirme metnini incelemek için lütfen aşağıda yer alan butonu tıklayınız.

Coyright 2023 Rize Web Tasarımı. All rights reserved.