VASİYET YOLU İLE BAĞIŞ

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Arguvanlı gençlere eğitim olanağı sağlamak amacıyla, mal varlıklarınızı Arguvan Vakfı’na vasiyet ve hibe yoluyla bağışlayabilir, vasiyet ve hibe bağışçılarımıza özel verilen hizmetlerden faydalanabilirsiniz.
Vasiyet, miras bırakanın ölümü sonrasında, malları üzerinde kendi iradesine uygun olarak fiili ve hukuki sonuç doğuracak tek taraflı yapılan ve ölüme bağlı bir tasarruftur. Bağış yapmak isteyen kişi, sağlığında düzenleyeceği vasiyetname ile herhangi bir malını (taşınır/taşınmaz mallar, bankadaki mevduat ve kıymetler) veya tüm mal varlığını vakfa bırakabilir. Vasiyetname, noter huzurunda resmî şekilde yapılabileceği gibi, el yazısı ile yazılarak notere teslim edilmesi de mümkündür. Vasiyeti yapan kişi hayatta olduğu sürece vasiyete konu olan mal varlığı üzerindeki mülkiyet haklarını istediği gibi kullanır. Zira vasiyetname, vasiyeti yapan kişinin vefatından sonra hüküm ifade eder.

Vakıf Merkezi

Bilgilendirme

Bu site aracılığı ile toplanan tüm bilgiler KVKK kanunu ve ilişkili mevzuatlara uygun şekilde depolanmakta ve işlenmektedir. Bilgilendirme metnini incelemek için lütfen aşağıda yer alan butonu tıklayınız.

Coyright 2023 Rize Web Tasarımı. All rights reserved.