Tüzüğümüz

Arguvan türküleri ve Arguvan kültürel zenginliğini geliştirerek tanıtmak, bu çabaya ortak katkıyı arttırmak için Arguvanlılar, 1995 yılında ARGUVAN ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı’ nı kurarlar. Merkezi “İçerenköy Mahallesi Ertaç sokak No:8 Kat:5 Ataşehir/İstanbul” adresindedir. 

Vakfın amacı, eğitim, öğretim, bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile bireysel, kurumsal ve toplumsal boyutlarda iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, kafa ve beden sağlığını geliştirecek ortam ve olanaklar hazırlamak; böylece bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyin yükselmesine katkıda bulunur.

Vakıf tüzüğünde, bu amaçla planlanan çalışmalar şöyle özetlenebilir:

1. Egitim, saglık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme, sanat, spor v.b. konularda her düzeyde egitim ve ögretim kurumlari kurmak, aynı amacı taşıyan kurumlarla ortak programlar geliştirmek, uygulamak.

2. Her türlü bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyette bulunmak,

3. Arguvan ve köyleri halk kültürü ürünlerinin derlenmesi, telif haklarına ilişkin yetkilerin köy tüzel kişilikleri adına kullanılması; Arguvan halk kültürü malzemesinin yasalardan dogan haklarını, Arguvan halkı adına kullanmak, baska yörelere mal edilen Arguvan halk kültür malzemelerinin ilgili kurum ve kuruluşlardaki kayıt yanlışlarını düzelterek Arguvan adına kayıt ve tescil ettirmek ve sanatsal, kültürel, folklorik her türlü çalışmanın yasal haklarını izlemek, her türlü yasal, yönetsel ve yargısal girişimlerde bulunmak.

4. Amaçlarına uygun bilimsel, kültürel, sanatsal ve eğitsel yayınlar, enstitüler, araştırma merkezleri vb. kurumlar açmak.

5. Konaklama, dinlenme, eğlenme, oyun ve kültürel etkinliklere elverisli sosyal tesisler kurmak.

6. Saglık, spor tesisleri, huzurevleri kurmak, spor egitimi için girişimlerde bulunmak, spor karşılaşmaları düzenlemek.

7. Mesleki, kültürel ve ekonomik alanlarda sosyal dayanışma için eğitim ve araştırma kurumları ve kişilerle karşılıklı veya karşılıksız eğitim ve araştırma bursları vermek.

8. Yurt içinde ve yetkili makam izni ile yurt dışında aynı doğrultuda faaliyet gösteren vakıf, dernek ve diğer kurumlarla yardımlaşmak, işbirliği yapmak.

Over three years
in the ruling

Save the Children believes every child deserves a future. In the U.S. and around the world, we give children a healthy start in life the Chief may also be involved in fire prevention.

03

Super power Administration

On top of our attention to Politician and service is a commitment to excellence all qualities admire.

200 years of city history

In 1985, WinShape Camps launched life-changing summers with our very overnight camp.

Famous for lovly city spots

That early experience set the stage for how we do camps today creating fun and faithful places.

Bilgilendirme

Bu site aracılığı ile toplanan tüm bilgiler KVKK kanunu ve ilişkili mevzuatlara uygun şekilde depolanmakta ve işlenmektedir. Bilgilendirme metnini incelemek için lütfen aşağıda yer alan butonu tıklayınız.

Coyright 2023 Rize Web Tasarımı. All rights reserved.