İSTANBUL ATMALI DERNEKLERDEN BİLGİLENDİRME

1) 03.11.2012 tarihinde İstanbul da yapılan toplantıda Atmalı İşadamları ve Derneklerin (sadece bir dernek) katılımıyla kuruluşu duyurulan  Atmenike /Atmi Vakfinın kuruluşu ile ilgili aşağıda ismi bulanan ve Malatya Arguvan Yukarı Atmayı oluşturan dokuz derneğin hiç birisine haber verilmemiştir.
Ayrıca Arguvan Yukarı Atma adına bu faaliyeti yürüten şahış ve kurumların hiçbir şekilde yukarı atmayı temsil yetki ve yeterliliğine sahip olmadıkları konusunda fikir birliğine varılmıştır.Bu konuda yakın bir zamanda kamuoyu detaylı bir şekilde bilgilendirilecektir.
2) Atma Derneği adına yayın yapan Atmalılar haber sitesin de Şemsettin Polat ile yapılan söyleşide Şemsettin Polat ın bizleri kast ederek küçümseyici hakaret içeren söylemini kınıyor Bizleri sorgulamak bilgi ve cesaretimizi ölçmek Şemsettin Polat ın haddi ve görevi değildir buna hiçbir şekilde Şemsettin Polat ın bilgi ve birikimi yetmez.
Aynı söyleşide de  bizlerin okul yapımına karşı çıktığımız söylemi hiç bir şekilde doğru değil. Bizler alınan kararları hiçe sayarak oluşturulan komiteyi devre dışı bırakarak hareket eden Şemsettin Polat ın dayatmacı ,uzlaşmaz tutumu ve Malatya daki Atma derneğinin bu konudaki pasif davranışından dolayı  okul yapımı için oluşturulan komiten çekildik. Şemsettin Polat ın yer aldığı okul projesinde yer almıyacağımızı atma derneğine bildirdik.
3)Yukarıda bahsi geçen her iki konuda Atma derneği gerekli açıklamayı ve düzeltmeyi  yapmadığı sürece bizler bundan sonra atma derneği ile ilişkimizi gözden geçireceğiz
4)Bizler bundan sonra yöremizle ilgili yapılacak her türlü etkinlik ve faaliyette ortak karar hareket edeceğimizi kararlaştırdık
 
Ballıca Derneği
Bellikler Derneği
Çakmak(Sığırcıuşağı) Derneği
Çobandere(Şotik) Derneği
Göçeruşağı Derneği
Gökağaç Derneği
Kömürlük Derneği
Kuruttaş Derneği
Kınık Derneği
 

Previous 2 TEMMUZ MEHMET ATAY FOTOĞRAF GÜNLERİ 2012

Vakıf Merkezi

Bilgilendirme

Bu site aracılığı ile toplanan tüm bilgiler KVKK kanunu ve ilişkili mevzuatlara uygun şekilde depolanmakta ve işlenmektedir. Bilgilendirme metnini incelemek için lütfen aşağıda yer alan butonu tıklayınız.

Coyright 2023 Rize Web Tasarımı. All rights reserved.