7 EKİM PAZAR GÜNÜ ' LAİK VE DEMOKRATİK TÜRKİYE İÇİN EŞİT YURTTAŞLIK MİTİNGİ' NDEYİZ


 
 
Dernekler ile yapılan toplantıda 7 Ekim’de Ankara mitingine katılma kararı alındı. Bu konuda kurulan komisyon her iki yaka’dan Ankaraya otobüs kaldıracaktır. Detaylı bilgiler Vakıf ve Dernekler’den alınabilir.
 
 
 
 
 

Alevi Bektaşi Federasyonu ve Alevi Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen “Laik ve Demokratik Türkiye için Eşit Yurttaşlık Mitingi”ne sanatçılardan destek geldi. Sanatçılar, demokrat kamuoyunu mitinge davet eden bir çağrı metnini imzaya açtı. Çağrı metnine çok sayıda sanatçı, yazar, aydın imza atmaya başladı. Sanatçıların çağrısı şöyle:
Değerli Sanatçı, Yazar, Aydın Arkadaşımız
Bugün ne yazık ki sanatsal değerleri ve estetikleri törpülenmiş bir toplum içinde sanat yapmaya, yazmaya, çizmeye çalışıyoruz. Her türlü zorlama ve engellemelere rağmen her birimiz kendi alanlarımızda hedeflediğimiz çizgilerimizi korumaya çalışıyoruz; öteleniyoruz, yalnızlaşıyoruz. Ama her şeye rağmen sanatın gücünü unutmadan birleşmeli ve beraberce yan yana durmalıyız. Buna en çok bugün ihtiyacımız var.
O yüzden toplumsal duyarsızlığın had safhada olduğu bu dönmede Alevilerin aşağıdaki davetini önemsiyoruz…
“7 EKİM’DE ANKARA’DAYIZ…
Biz, aşağıda imzaları bulunan sanatçılar, yazarlar, aydınlar bu daveti  önemsiyor ve 7 Ekim’de Ankara’da yapılacak olan “Eşit Yurttaşlık Hakkı” mitingini destekliyoruz:
–         Coğunluğun azınlığı ezme düşüncesine dayalı demokrasi anlayışının olmadığıbir Türkiye için,
–          Hiçbir inancın sorgulanmadığı herkesin özgürce inançlarını yerine getirebildiği bir Türkiye için,
–         İktidarların işgal ettikleri koltukları intikam aracı olarak görmedikleri bir Türkiye için,
–         Onlarca kültürün içiçe geçtiği bir ülkedeki en önemli değerin önce insan sonra sanat olduğu gerçeğinin algılandığı ve tüm bu farklılıklar arasındaki empatinin bu şekilde kurulabileceği düşüncesinin hakim olduğu bir Türkiye için,
–         Siyasetçiler tarafından Solingen’e karşı gösterilen hassasiyetin Sivas, Çorum ve Maraş’a da gösterilebildiği bir Türkiye için,
–          Sünni Türklerin de içinde bulunduğu onlarca inanç ve milliyetin olduğu gerçeğinin algılandığı ve buna göre siyasetin şekillendiği bir Türkiye için,
–          Sanatın sadece eğlence aracı olarak algılanmadığı dolayısıyla  yas kabul edilen günlerde bu kapsamdaki etkinliklerin iptal edilmediği bir Türkiye için,
–          Hazreti Muhammed’e yapılan hakareti şiddetle kınayanların Karacaahmet’e karşıyapılmasına aynı hassasiyati gösterebildiği bir Türkiye için,
–         “Toplumun çoğunluğun eşcinsellerle aynı havayı solumak istememesi, onların tercihlerinin elinden alınmasına sebep olmamalı” fikrinin güçlü olabildiği bir Türkiye için,
–          Müziğin sadece fon amaçlı kullanılmadığı bir Türkiye için,
–          Sanatın ve sanatçının özgürleşebileceği bir Türkiye için,
–         Gençlerimizin eğitimi ve geleceği üzerinde oynanan oyunların bozulabileceği, kara bulutların dağıtılabileceği, 4+4+4’e karşı milyonların ayağa kalkabileceği bir Türkiye için,
–          Kendi siyasi kaderini kendi tayin edebilecek, zincirlerini kırıp sömürge olmaya karşıduracak ve tarihsel jeopolitik önemini hatırlayacak bir Türkiye için,
–          Bizi biz yapan toplumsal değerlerimize kavuştuğumuz, kardeşlik ve dostluk duygularının toplumun her alanında yeşerebildiği bir Türkiye için,
–          Kadının başörtüsü, doğurganlığı, hamileliği üzerinden siyasetin yapılmadığı bir Türkiye için,
–          Diyanet işleri başkanlığının gereksiz olabileceği bir Türkiye için,
–          Nefret dilinin suç sayılacağı bir Türkiye için,
–          Hergün gencecik fidanların toprağa düşmediği bir Türkiye için,
–         Komşularımızla savaşın eşiğine gelmediğimiz, komşularımızla sıfır sorunlu bir Türkiye için,
–         Doğasının hırslara kurban verilmediği bir Türkiye için,
–         Yolsuzluğun, yoksulluğun, arsızlığın, hırsızlığın normal görülmediği bir Türkiye için,
–          İnancın seçim ve geçim aracı olarak kullanılmadığı bir Türkiye için,
–          Dersim, Maraş, Sivas, Başbağlar, Uludere gibi katliamların araştırldığı, sorgulandığıbir Türkiye için,
–         Adaletin herkese bir gün mutlaka lazım olabileceğinin algılandığı,adeletin özgür kaldığı bir Türkiye için,
–          Şiddetin yerine sevginin, düşmanlığın yerine kardeşliğin konuşulduğu tüm sorunların bu kardeşlik dili ile dillendirilen bir Türkiye için,
–          Temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir anayasası olabilecek bir Türkiye için,
–          Kürd’e yapılan haksızlığa Türk’ün, Türk’e yapılan haksızlığa Kürd’ün, Aleviye yapılan haksızlığa Sünni’nin, Sünni’ye yapılan haksızlığa Alevinin karşı çıkabileceği bir Türkiye için,
SİZ DE BU DAVETİ ÖNEMSEYİN, BU MİTİNGİ DESTEKLEYİN…
Bu vesile ile de sanatçı, aydın, yazar olarak yeni bir başlangıca adım atalım ve bundan sonra hep beraber olalım.
Ülkemiz ve ülkemiz insanın en küçük bir sorunu bile bundan sonra bizim ortak duyarlılık alanımız olsun…
Ancak sanatın ve düşüncenin gücü bizi hedeflediğimiz yarına götürebilir ve bu yüzden bu beraberliğe en çok bugünlerde ihtiyacımız var…
Sanatsal duyarlılığımız sevgimiz ve saygımızla…
 
Arif Sağ, Ali Haydar Avcı, Ali Çağan, Abdullah Nefes, Ali Murat İrat, Bayram Atakul, Cengiz Özkan, Cem Çelebi, Erdal Erzincan, Emre Saltuk, Erdoğan Aydın, Ender Balkır, Esrari, Erol Kızılelma, Faik Bulut, Ferhat Tunç, Feryal Öney, Fikret Başkaya, Fikri Sağlar, Gani Pekşen, Gülcihan Koç, Gülay, Hüseyin Turan, İlkay Akkaya, İhsan Öztürk, İsmail İlknur, İbrahim Bahadır, Kazım Gündoğan, Kutsal Evcimen, Mazlum Çimen, Mercan Erzincan, Metin Karataş, Menderes Samancılar, Mehmet Ekici, Muharrem Temiz, Mustafa Özarslan, Mesut Gülşen, Nilüfer Akbal, Nurettin Rençber, Nurettin Güleç, Nilüfer Sarıtaş,Özlem Taner, Ozan Şiar,  Ozan Şahturna, Pınar Aydınlar, Recai Aksu, Selda Bağcan, Sema, Sadık Öztürk, Sümer Ezgü, Tolga Sağ,Tuncel Kurtiz, Taner Akyol, Prof.Dr. Tahir Özgü, Taner Özdemir, Tayyar Erdem, Yaşar Kemal, Yashar Behnoud, Yaşar Seyman, Yavuz Bingöl, Yılmaz Çelik, Yolcu, Yüksel Işık
Kaynak: Pir Sultan Abdal Derneği web sitesi

Previous ALMANYA ARGUVANLILAR DERNEĞİNİN 11. KURULUŞ YILI DAYANIŞMA GECESİ

Vakıf Merkezi

Bilgilendirme

Bu site aracılığı ile toplanan tüm bilgiler KVKK kanunu ve ilişkili mevzuatlara uygun şekilde depolanmakta ve işlenmektedir. Bilgilendirme metnini incelemek için lütfen aşağıda yer alan butonu tıklayınız.

Coyright 2023 Rize Web Tasarımı. All rights reserved.