TÜM HALKLARIN NEVRUZUNU KUTLAR, ÜLKEMİZDEKİ HALK'LARA; ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, DEMOKRASİ VE BARIŞ GETİRMESİNİ DİLİYORUZ

 
Tüm Halkların Nevruzunu kutlarken. Bu günü geçen yıl bir haftalılık şenliklerle kutlayan ve kutlanmasına izin veren İktidarın bu yıl’ı Çarşamba gününe sıkıştırmaya çalışması manidardır..
Ülkemizde, her konuda olduğu gibi bu konuda’da keyfi ve umursamaz davranan iktidarın yaşanan olaylarda baş aktör ve sorumlu olduğu gerçeğini unutmamamız gerekir.
Sn. Ali Rıza Uğurlu’nun bu gün için kaleme aldığı yazı ve şiir’i aşağıdadır. Kendisine teşekkür ederiz.
 
SULTAN  NEVRUZ  VE RENKLERİ   
Nevruz kelime anlamıyla ‘Yeni Gün’  demektir. Kelime dil açısından İran kökenlidir ve uygulama açısından ise, yeryüzünün bilinen en eski törelerinden biridir. Bu yüzden hemen her ilksel kültürde günümüzde de özel gün olarak uygulaması mevcuttur.    Dünyanın dört bir yanındaki halklara  göre,    -Dünyanın yaratıldığı gün
    -Adem Peygamber’in (İlk insanın yaratıldığı gün)
    -Nuh Peygamber’in yere ayak bastığı gün
    -Musa Peygamberin Kızıl denizi geçtiği gün
    -Yusuf peygamberin kuyudan çıkarıldığı gün
    -Kimi topluluklar ise gece ile gündüzün bir olduğu bu günü bir bahar müjdecisi sayarlar.
    
     Dünyadaki çeşitli Türk topluluklarında, “Newroz“,    “Noruz“ “Navruz“ “Çağan“ “Mart Dokuzu“ “Sultan Nevruz“              
    “ Mart Bozumu“ diye anılır.
İlk çağlardan günümüze gelen “Nevruz“
Azerbaycan, İran, Kazakistan, Afganistan gibi ülkelerde resmi tatil ilan edilen bir ulusal bayram olarak kutlanır.      Kürtlerin,  Farsların, Türkmenlerin Özbekler ve daha pek çok halkın kültüründe de yer etmektedir.
      İlkbaharın başlangıcı sayılan ve eski dönemlerden bu yana tüm halklar için ayrı bir yeri olan„“21 Mart“ın kültürel açıdan önemi?
      Kürt halkı, Demirci Kawa öncülüğünde kendilerine zulüm eden ‘Kral Deha’yı’ devirdikleri günü anar ve zafer günü olarak kutlarlar.
      Aleviler,
       Haz. Ali’nin doğduğu – Haz.Fatime ile evlendiği- Haz,Peygamber tarafından Haz, Ali’nin ‘‘KADRİ HUN’’ da halife tayin edildiği gün olarak kutlar ve bayram ederler.
      Nevruz, günümüzdeki anlamları bir yana, köken olarak bir yeni yıl bayramıdır.
      Belli bir bölgedeki halkların kökleri çok eski kültürlere kadar dayanan yeni yılın başlangıcı ve baharı karşılama bayramı.
         Kaynağı orta doğu halkları, ama bununla sınırlı değil.
         Nevruzu tanıyan uygulayan kültürlerinde yer veren, halkların  coğrafyaya bakınca Balkanlardan  Orta Asya ya kadar orta doğu halkları başta olmak üzere geniş bir alana yayılmış olduğu görülür.        Günümüzde  21 Mart tarihinin, bir çok eski takvim geleneğinde ilkbahar, yani gece ile gündüzün eşit olduğu, güneşin koç burcuna girişiyle yeni yılın başlangıcı olarak görülür.
 
          Nevruz´un  ritüellerle olan ilişkilerinden biri  “Yeni yıl, yılın başlangıcı“, Diğeri ise,          “Bahar ve bereket“ olarak iki önemli kavramı çağrıştırır.
          İnsan oğlu, bu kavramlara insana zamana ve Evren’e ilişkin bilinmeyenleri inanca ve kutsala dayalı açıklamalarla bilirler.       Verimlilik, daha çok yaz kış, yeni yıl eski yıl, bolluk kıtlık gibi zamanlarda ve geçişlerde gerçekleşmesi giderek takvimin evrimi içinde de bir anlam kazanmasına neden olmuştur.   
             
      İlk baharla simgelenen bu ana etkenin dışında Nevruz u Alevi Ve Bektaşilerce önemli kılan başka etkenlerde vardır. Örneğin;
    Haz. Ali’nin doğum günü, eski Mart’ın dokuzu olarak kabul edilir. Bu tarih bugün kullandığımız takvim ile 21 Mart’a denk gelmektedir. Bazı yerlerde bu günün kutlanışında aldığı özel isim ‘Sultan Nevruz’ kutlamasıdır.
   Örneğin, İzmir Bornova da çoğunluk Tahtacı Türkmenlerinden oluşan bazı köyler yaylaya çıkarlar. Halk arasında Mart dokuzundan sonra ‘dağlar mihman alır’, deyişi yaygındır.
    Kutlamalar bu tip uygulamaları Kırklareli’nden başlayıp doğu Anadolu köylerine dek ülkemizin pek çok yöresinde yaygın olarak görmek mümkündür.
 SULTAN  NEVRUZBahar gelir gün  ısınır                          
Geldiğinde sultan nevruz                   
Destur alır yer  uyanır                            
Geldiğinde sultan Nevruz                     

Yer yüzünün hareketi                            
Alır gelir bereketi                                   
Toprak sunar her nimeti                                                                                        
Geldiğinde sultan Nevruz                      
Yeni gündür asıl adı                              
Tabiatın gelir tadı                                  
Çekilir kışın inadı                                  
Geldiğinde Sultan Nevruz                     
Toprak coşar canı gelir                         
Ağaç açar dal yeşerir                              
Dallar döner meyve verir                      
Geldiğinde Sultan Nevruz                     
Balkanlardan Ortaysa ya                                                        
Sürüler  çıkar  yaylaya                               
Çift çubuk dalar tarlaya
Geldiğinde Sultan Nevruz
Kırda açar nergiz sümbül
Çiğdem çalık lale al gül
Gül´e gelir  öter  bülbül
Geldiğinde Sultan Nevruz
Kimi ateş yakar atlar
Zalime isyanı aklar
Bayram eder coşar halklar
Geldiğinde Sultan nevruz
Bulut gelir rahmet saçar
Seller akar çaylar coşar
Ağrı sızı kalmaz geçer
Geldiğinde Sultan Nevruz
Kimi bilmez kimi bilir
Ta Ademden beri gelir
Gece gündüz dengin bulur
Geldiğinde Sultan Nevruz
Merdan Ali doğdu dendi
Cem tutuldu lokma yendi
Bacı kardeş semah döndü
Geldiğinde Sultan Nevruz
Ali Rıza’m bahar deriz
Rahatlarız seviniriz
Seneden bolluk bekleriz
Geldiğinde Sultan Nevruz
Tüm dünya ‘da Huzur ve selamet günlerine vesile olması dileğimle, barış ve istikrardan yana olan tüm Dünya halklarının ‘’Nevruz Bayramı’’nı Sevgi Saygı ve muhabbetlerimle yürekten kutluyorum. Öyleyken, bayramlar  halkların ‘’barış sevgi ve sevinç günleridir’’ Siyasete düşen  o ortamda huzur ve rahatı sağlamak ve koruma görevi olsa gerek. Bu yazım bir kaç dost sitede ve dergide yayınlanmıştı. Öyleyken 19-20 Mart da yaşanan ve yaşatılanlar beni üzmüş olacak ki bir daha yayınlama gereğini duydum.
 Saygılarımla. –Ali Rıza UĞURLU-

Previous ALİ RIZA UGURLU'DAN SİVAS KATLİAMI İLE İLGİLİ ŞİİR

Vakıf Merkezi

Bilgilendirme

Bu site aracılığı ile toplanan tüm bilgiler KVKK kanunu ve ilişkili mevzuatlara uygun şekilde depolanmakta ve işlenmektedir. Bilgilendirme metnini incelemek için lütfen aşağıda yer alan butonu tıklayınız.

Coyright 2023 Rize Web Tasarımı. All rights reserved.