ALİ RIZA UĞURLU'NUN YORUMU İLE 'BİLSAM ARAŞTIRMA MERKEZİNİN ARGUVAN ÇALIŞTAYI'

BiLSAM  ARGUVAN’’DAYDI /
27.02. 2013 günü Arguvan  Kaymakamlığı  ve ‘’BİLSAM  araştırma merkezi görevlileri ile düzenlenen Arguvan çalıştayı yapıldı …

 
 
 
 
 
 
 
 
Toplantıya ‘’Arguvan Merkezden‘’ çok sayıda memur, bazı köy muhtarları, yerli esnaftan ve bazı dernek başkanları, yazarlar,  Kaymakam Sayın Zafer OKTAY Beyin de hazır bulunduğu toplantı Arguvan ‘’lise  toplantı salonunda saat 13.oo de gerçekleşti..
Kaymakam  Sayın Zafer OKTAY Beyin selamlama konuşmasının arkasından kısa adı ‘’BİLSEM olan,  (Bilgi Yolu Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) den gelen Prof: S. İbrahim GEZER  HOCA, kısaca Bilsem i tanıttıktan sora programına başlıyor..
Malatya’’nın bazı ilçelerinde bu çalıştaylarla bilgilendikleri gibi  (Arguvan ı geçmişten günümüze her yanıyla bu gün burada tanımaya çalışacağız) dedi ve sorulu cevaplı ve bazen de yazılı bilgilerle ‘’saat 13.oo de başlattığı programını Saat 15.oo de bitirebildi..
Aslında denildiği gibi amaç Arguvan’ı ‘’coğrafi yapısından alalım da, ‘’Tarihi, Sosyal, Ekonomik, Kültürel yaşamdan eğitim e kadar, geçmişten günümüze, her konu sorulu cevaplı konuşuldu ve not da aldılar…
Bence önemi,  yöredeki ortaya konan en çok da sıkıntılı yanlar, Arguvan lı  olmayan özellikle de ilçeden katılan memurlar tarafından da her yanıyla iyiden iyiye tanıtılmış oldu..
Anlatılanlardan alınan notlar değerlendirilip katılımcılara birer nüsha halinde de gönderilecek dendi..
Peki toplantı yarar getirebilir mi?  Soru güzel şöyle diyelim, insanların bir araya gelip sorunlar üzerinde yoğunlaşması zaten demokrasinin de bir gereğidir.. Sıkıntı ve sorunların tespiti ‘’bir sosyal kurumla konuşulup rapor ediliyor ise, en azından önemlidir diye düşünüyorum…
Getirileri olacak mıdır?,  onu da bekleyeceğiz.. Ya da adına bir ‘’buluşup dertleşme sohbeti oldu der geçeriz…
Ancak: içinde yaşadığımız ülke yada bölge üzerine buluşmanın gündemi sorunların ‘’yukarda da dediğim gibi’’ tespiti ise, o konuda da ‘’iyi oldu, güzel oldu’’ sıkıntılarımızı nede olsa tanıyıp tartışabildik, çözüm ne olabilir diye, akla  takılanlar olabilir diye düşünüyorum..
Öyleyken,  gelip bizlerle bilgi alış verişinde bulunan tartışıp tespit çalışması yapan değerli hoca ‘’İlçe dışından gelen, ‘’sosyal araştırmalar yapan bir kurum sorumlusu idi..
Getirileri olacak mı bekleyip görelim diye de düşünebiliriz.. Çünkü, sorunlar biz Arguvanlı olan katılımcılar için pek de yabancı sorunlar değillerdi.. O sorunların çözümü için de, baş vuracak asıl adres Arguvan ı yakından tanıyabilen  AKP iktidarı olacaktır…
Örneğin: AKP iktidarı ile yoncalı Baraj inşaatının 12 yıldır dondurulması olayı ortada…
Genel başlıklar halinde üzerinde durulan konulardan öncelikli olanlar:
–      Tarımda sulama ve kooperatifleşme
–       Köylerde alt yapı ve üst ilkel yapılardan planlı bir  yerleşime geçme…
–       Buğday, Arpa, hayvancılık, arıcılık, kavun, bulgur gibi yerli mahsul ve ürünlerin verimliliğinin artırılması için destek ve değerlendirilmesi..
–       Hastane ve atölyeler
–       Türkü kenti olan Arguvan da ‘’sanat ve sanat adamlarının isimleriyle birlikte eserlerini kayda alınıp telif haklarının korunması
Bir çok konuda olduğu gibi, Arguvan’’ın bir kültür kenti olduğu ve türküleriyle, Dünya da bir ilki ile, türkü festivallerinin 10, gerçekleştirilmesi ile ‘’ülke kültürüne apayrı bir katkı sunduğu’’ konusunu da bir fikir birliği ile sunduk..
Daha başka orada konuşulanlardan akla gelmeyen dört saatlik  sohbet sırasında ‘’yazılı ve sözlü’’ bilgilendirme sohbetinin konuşulduğu çalıştay, ‘’Sayın Kaymakamımızın kapanış konuşmasıyla  ‘’BİLSEM  Araştırma örgütünün toplantısı kapatılmış oldu…
Asıl toplantının beni en çok da sevindirici yanı, Sayın Kaymakamımızın toplantıyı bizzat yerinde izleyip ve sonuç konuşmasında değerlendirmesi oldu..
Saygılarımla.
Ali Rıza UĞURLU

Previous 13. ARGUVAN TÜRKÜLERİ SES YARIŞMASI BAŞVURULARI BAŞLADI

Vakıf Merkezi

Bilgilendirme

Bu site aracılığı ile toplanan tüm bilgiler KVKK kanunu ve ilişkili mevzuatlara uygun şekilde depolanmakta ve işlenmektedir. Bilgilendirme metnini incelemek için lütfen aşağıda yer alan butonu tıklayınız.

Coyright 2023 Rize Web Tasarımı. All rights reserved.