İki Keklik Seke Seke

İki Keklik Seke Seke

İki keklik seke seke
Bizim evi yol eyledi

Kuş dilinden bilmez idim
Yar beni bülbül eyledi
Yaradana kurban olam
Alınan mı gız alınan mı
Altınların korunan mı
İstedim de vermediler
Kaçırayım zorunan mı
Çalı mıyım çalı mıyım
Ben çalının dalı mıyım
Aller erdi muradına
Ben bir bahtı karalıyım
Yaradana kurban olam
Alınan mı gız alınan mı
Altınların korunan mı
İstedim de vermediler
Kaçırayım zorunan mı
Aslan KAYA
 

Suna Boylum

Güzel
Senin Bu Sevdana

Yanayım Ben Suna Boylum
İstersen Senin Yoluna
Öleyim Ben Suna da
Boylum

Yokluğun Gözümde Tüter
Dönüp Gelsen Hasret
Biter

Gelmez isen Emret Yeter
Geleyim Ben Suna da Boylum
Garip Yoksuli Aşkına
Erimişim Akışınla
Senin Tatlı Bakışına
Solayım Ben Suna da
Boylum

 

Karahanın Gediğinde

Karahanın gediğinde

Bulut gider perde perde
Bizim elin ağaları
Sahi benim yavrum nerde
Bizim elin kara kışı
Donduruyor dağı taşı
Duydumki bayram gününde
Kardaşı vurmuş kardaşı
Der Mahzuni bizim köyler
Dertli çalar dertli söyler
Yiğit yiğidi bitirdi
Kına yaksın yerli beyler
ANONİM
 

Kırmızı Güllerin Sarı Tohumu

Kırmızı güllerin sarı tohumu
Yayla yüksek alamadım uykumu

Eğer gurbet ele gider gelmezsem
Bühtan edip alman benim uykumu
Kırmızı gül yar elinde kurumaz
Alem güzel olsa yare uyamaz
Ben derdimi dağa taşa söylesem
Derdim çoktur dağlar taşlar dayanmaz
Kulak asmam iftiraya yalana
Canım kurban olsun haldan bilene
Yari benden beni yardan edenler
Torba taka güz ayları dilene
ANONİM
 
 
 

Malatya’nın Eline Serin
Dediler

Malatya’nın eline serin dediler ne’dem
dediler

Kerneğin gölüne derin dediler ne’dem dediler
Gelenden geçenden ben yarı sordum ben yarı sordum
İkindiye doğru gelir dediler gelin ne fayda
Halpuz’un altında harman yeri var ne’dem yeri var
Sıkışmış kemere ince beli var ne’dem beli var
Ben o yari nerde olsa tanırım dostlar tanırım
Şekerden kaymaktan tatlı dili var ne’dem dili var
Teslim BUDAK
 

Aşağıdan Bir Yel Esti

Aşağıdan bir yel esti
Irgaladı ölem dallarımı
Ne dedim de ölem niye küstün
Kırdın yine ölem kollarımı
Irgalıyı ırgalıyı
Ben gidersem ölem yar kalıyı
Evleri var evden üste
Yar da hasta ölem ben de hasta
Bir gol alta ölem bir gol üste
Sar Allah’ı ölem severisenIrgalıyı ırgalıyı
Ben gidersem ölem yar kalıyı
Hasan AYDIN
 

Bir Gün Şu Dünyadan (Sunam)

Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem

Boşa gider gözyaşların ağlama
Yok olur benliğim çürürse beden
Boşa gider gözyaşların ağlama
Yok olur benliğim çürürse beden
Sunam sunam kölen olam aman
Boşa gider de gözyaşların ağlama
Sunam sunam dağlar duman aman
Bazı bazı mezarıma gelesin
Dileğim kabuldür murat alasın
Ben murat almadım bunu bilesin
Boşa gider gözyaşların ağlama
Ben murad almadım da bunu bilesin
Sunam sunam dağlar duman aman
Boşa gider de gözyaşların ağlama
Sunam sunam dağlar duman aman
Hasan DURAK

Previous ÇAVUŞ KÖYÜ

Vakıf Merkezi

Bilgilendirme

Bu site aracılığı ile toplanan tüm bilgiler KVKK kanunu ve ilişkili mevzuatlara uygun şekilde depolanmakta ve işlenmektedir. Bilgilendirme metnini incelemek için lütfen aşağıda yer alan butonu tıklayınız.

Coyright 2023 Rize Web Tasarımı. All rights reserved.