Tüzüğümüz

Güncel tüzüğümüze ulaşmak için lütfen tıklayınız.

    Arguvan türküleri ve Arguvan kültürel zenginliğini geliştirerek tanıtmak, bu çabaya ortak katkıyı arttırmak için Arguvanlılar, 1995 yılında ARGUVAN ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı’ nı kurarlar. Merkezi “İçerenköy Mahallesi Ertaç sokak No:8 Kat:5 Ataşehir/İstanbul” adresindedir. 

akfın amacı, eğitim, öğretim, bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile bireysel, kurumsal ve toplumsal boyutlarda iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, kafa ve beden sağlığını geliştirecek ortam ve olanaklar hazırlamak; böylece bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyin yükselmesine katkıda bulunur.

Vakıf tüzüğünde, bu amaçla planlanan çalışmalar şöyle özetlenebilir :

1. Egitim, saglık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme, sanat, spor v.b. konularda her düzeyde egitim ve ögretim kurumlari kurmak, aynı amacı taşıyan kurumlarla ortak programlar geliştirmek, uygulamak.

2. Her türlü bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyette bulunmak,

3. Arguvan ve köyleri halk kültürü ürünlerinin derlenmesi, telif haklarına ilişkin yetkilerin köy tüzel kişilikleri adına kullanılması; Arguvan halk kültürü malzemesinin yasalardan dogan haklarını, Arguvan halkı adına kullanmak, baska yörelere mal edilen Arguvan halk kültür malzemelerinin ilgili kurum ve kuruluşlardaki kayıt yanlışlarını düzelterek Arguvan adına kayıt ve tescil ettirmek ve sanatsal, kültürel, folklorik her türlü çalışmanın yasal haklarını izlemek, her türlü yasal, yönetsel ve yargısal girişimlerde bulunmak.

4. Amaçlarına uygun bilimsel, kültürel, sanatsal ve eğitsel yayınlar, enstitüler, araştırma merkezleri vb. kurumlar açmak.

5. Konaklama, dinlenme, eğlenme, oyun ve kültürel etkinliklere elverisli sosyal tesisler kurmak.

6. Saglık, spor tesisleri, huzurevleri kurmak, spor egitimi için girişimlerde bulunmak, spor karşılaşmaları düzenlemek.

7. Mesleki, kültürel ve ekonomik alanlarda sosyal dayanışma için eğitim ve araştırma kurumları ve kişilerle karşılıklı veya karşılıksız eğitim ve araştırma bursları vermek.

8. Yurt içinde ve yetkili makam izni ile yurt dışında aynı doğrultuda faaliyet gösteren vakıf, dernek ve diğer kurumlarla yardımlaşmak, işbirliği yapmak.