Göldağı’nın güneybatı kısmında
Bir köy vardır Karahöyük isminde
Bu şirin köy Malatya’ya bağlıdır
Bu isimle yüreciğim dağlıdır

Baharı şen gelir kuzular meler
Al yeşil çiçekler insana güler
Kahraman anneler ninniler söyler
Kahramanlar yetiştirir köyümüz

Etrafını süsler iğd’ağaçları
Dallarında öter türlü kuşları
Sürüler dolaşır boz yokuşları
Koyun kuzu yetiştirir köyümüz

ALİ KILIÇ söyler köyün halından
Her kuş da ötüyor kendi dilinden
Ne yazık ki ben geçemem yolumdan
Hasretine kan ağlatır köyümüz

ALİ KILIÇ

ŞİİR DEFTERİ