Vakıf Kurucular Kurulu olağan toplantısı 28 Ocak 2018 
Pazar günü saat 13:00 te Vakıf merkezinde, gerekli 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde 04 Şubat 2018 Pazar günü
aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek 
üzere toplanacaktır.
GÜNDEM:
1-Açılış ve saygı duruşu
2-Divan Heyetinin seçimi
3-Boşalan kurucu üyeliğe yeni üye atanması
4-Vakıf Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5-Vakıf Denetim Kurulu raporunun okunması
6-Yönetim ve denetim kurulu raporlarının ayrı ayrı ibrası
7-Tahmini bütçenin okunması
8-Yeni Yönetim Kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimi
9-Temenniler ve kapanış
Genel