Bre dünya neydi böyle
Yalanı çok eve  döndün
Akiller  çok  öğüt  etti
Soğuk vurmuş güle döndün


Sermaye bozdu havanı
Hem ozonu hem doğanı
Nidem sen gibi dünyanı
Ağaç bitti  kele döndün

Savaş biter şehit gazi
Kim yazdı bu kimin tezi
Pamuk  oldu kefen bezi
Mezarı bol düze döndün

Köyler  döndü hep virana
Susuzluktan yayan yana
Yer  de  kalmadı çobana
Ot bitmeyen çöle döndün

Kimler  kimin  için  ölür
Binler ağlar  biri  gülür
Bu  gidişle  sonun gelir
Oldu ki bir bize döndün

Ne çok din doğdu üstünde
Ara    açtı  ele   güne
Al   şunlar  bir  eline
Tez değişen yüze döndün

Ali Rıza’m,  kalka düşe
İnsanlık  kaldı  beleşe
Ya da geri dön güneşe
Yolda yanlış ize döndün

Saygılarımla..

ALİ RIZA UĞURLU

Genel