ARGUVAN
Sen gerçek kovansın insanın arı
Arıdır petekte balın Arguvan
Yeşil  Malatya’mın tahıl ambarı
Üretici gerçek elin Arguvan

Yüksekte kurulmuş yücedir yerin
Çiçeklerce açın arıca sarın
Arıca kazancın arıca ver’in
Arıca kovanda dolun Arguvan

Dolgun başaklarca boynu eğrisin
Her gün yarınlara yeni çağrısın
Dertli ozanların yanık bağrısın
Türkü türkü tüter dilin Arguvan

Göklerin oğlusun  yerlerin kızı
Türkünün dilisin türkü’mün sözü
Halkımın yüreği elin de sazı
Özgürlük çığlığı telin Arguvan

Sen söylersin türküleri yel alır
Yağmur yağar toprağını sel alır
Söyle gadan alam söyle gün gelir
Doldurur barajın selin Arguvan

Şafakla birlikte ocağın yanar
Kazanda tarhana çorbası kaynar
Çökelik dürülür kaşıklar oynar
Ye yarasın helal malın Arguvan

Erken gidip ne ekersen er olur
Yağmur yağar güneş doğar gür olur
Gömlek doğa kokar yakan kir olur
Terledikçe sırtın belin Arguvan

Eke dike kök salmışsın toprağa
Kökler öz suyunu salmış yaprağa
Alnından süzülür güneşle hava
Açar yanağında gülün Arguvan

Doğa bir çiçektir halkın elinde
Her gün doğan bebek sevgi dilinde
Evren’ce kuşağın dağlar belinde
Çiğdem çiçek açmış kolun Arguvan

Torunla  dedesin dedeyle torun
İnsana bakışın engin hoş görün
Beyinde ekinsin tarlada ürün
Üstünde gökyüzü gölün Arguvan

Çöze çöze dizinde ki bağları
Aşa aşa geldim nice dağları
Aça aça ışık ışık çağları
Doğru HAKK’a gider yolun Arguvan

Anadolum benim ana dilimsin
Emmim  dayım bibim halam gilimsin
Hısım akrabalık bu gün bilinsin
Yarına da haber  salın Arguvan

Doğunca ölüğüm göbek bağımsın
Kundağım beşiğim yörek bağımsın
Ben geçmişin sense gençlik çağımsın
Her çağ meyve verir dalın Arguvan

Ana yurdum anam ana kucağım
Atam dedem soyum baba ocağım
Ulusum varlığım şanlı sancağım
Dalgalansın essin yelin Arguvan

HAKK’ı bir bildim de kırka ulaştın
Bir lokmayı binler ile paylaştın
İki bin bir dedin çağ’a yol açtın
Açtıkça sevgiye kolun Arguvan

Nişanda düğün de dolular için
Türküler söyleyin neşeler saçın
Davul zurna çalsın halay’a geçin
Taksiyle gelse de gelin Arguvan

Türkü doğa buğday başak şenliği
Dağa taşa yeşil kuşak şenliği
Ağaç olup yaprak açak şenliği
Yapalım her bahar gelin Arguvan

Ağaç dikek toprak tutar dal verir
Yağmur yağar çiçek açar bal verir
Biz doğaya doğa bize el verir
Kol kola oynayın  gülün  Arguvan

Aslen dünyalıyım aynı köylüyüm
Dolaylı’dan ehmedöv’ün oğluyum
Ben doğayı yakan ışık çağlıyım
Siz çağlara yağmur olun Arguvan

Toprağını damla damla suvardım
Gözlerimde ışık ışık göverdim
Yeşil  yeşil sevgi açtım al verdim
Kucak  kucak saldım alın Arguvan

Türkü yazam dedim  yazı’n bitmedi
Destanlar çoğaldı sözüm bitmedi
Her bahar da yazdım güzün bitmedi
Çoğu kar altın da bulun Arguvan

—————— sözünü canda yetirir
Canı toprağına eker bitirir
Söylerse canlarım cana getirir
O gün dile gelir ölü’n Arguvan

Muhtar Gazi TOPAL

ŞİİR DEFTERİ