İki Keklik Seke Seke

İki keklik seke seke
Bizim evi yol eyledi

Kuş dilinden bilmez idim

Yar beni bülbül eyledi

Yaradana kurban olam

Alınan mı gız alınan mı

Altınların korunan mı

İstedim de vermediler

Kaçırayım zorunan mı

Çalı mıyım çalı mıyım

Ben çalının dalı mıyım

Aller erdi muradına

Ben bir bahtı karalıyım

Yaradana kurban olam

Alınan mı gız alınan mı

Altınların korunan mı

İstedim de vermediler

Kaçırayım zorunan mı

Aslan KAYA

 

Suna Boylum

Güzel
Senin Bu Sevdana

Yanayım Ben Suna Boylum

İstersen Senin Yoluna

Öleyim Ben Suna da
Boylum

Yokluğun Gözümde Tüter

Dönüp Gelsen Hasret
Biter

Gelmez isen Emret Yeter

Geleyim Ben Suna da Boylum

Garip Yoksuli Aşkına

Erimişim Akışınla

Senin Tatlı Bakışına

Solayım Ben Suna da
Boylum

 

Karahanın Gediğinde

Karahanın gediğinde

Bulut gider perde perde

Bizim elin ağaları

Sahi benim yavrum nerde

Bizim elin kara kışı

Donduruyor dağı taşı

Duydumki bayram gününde

Kardaşı vurmuş kardaşı

Der Mahzuni bizim köyler
Dertli çalar dertli söyler

Yiğit yiğidi bitirdi

Kına yaksın yerli beyler

ANONİM

 

Kırmızı Güllerin Sarı Tohumu

Kırmızı güllerin sarı tohumu
Yayla yüksek alamadım uykumu

Eğer gurbet ele gider gelmezsem

Bühtan edip alman benim uykumu

Kırmızı gül yar elinde kurumaz

Alem güzel olsa yare uyamaz

Ben derdimi dağa taşa söylesem

Derdim çoktur dağlar taşlar dayanmaz

Kulak asmam iftiraya yalana

Canım kurban olsun haldan bilene

Yari benden beni yardan edenler

Torba taka güz ayları dilene

ANONİM

 

 

 

Malatya’nın Eline Serin
Dediler

Malatya’nın eline serin dediler ne’dem
dediler

Kerneğin gölüne derin dediler ne’dem dediler

Gelenden geçenden ben yarı sordum ben yarı sordum

İkindiye doğru gelir dediler gelin ne fayda

Halpuz’un altında harman yeri var ne’dem yeri var

Sıkışmış kemere ince beli var ne’dem beli var

Ben o yari nerde olsa tanırım dostlar tanırım

Şekerden kaymaktan tatlı dili var ne’dem dili var

Teslim BUDAK

 

Aşağıdan Bir Yel Esti

Aşağıdan bir yel esti

Irgaladı ölem dallarımı

Ne dedim de ölem niye küstün

Kırdın yine ölem kollarımı

Irgalıyı ırgalıyı

Ben gidersem ölem yar kalıyı

Evleri var evden üste

Yar da hasta ölem ben de hasta

Bir gol alta ölem bir gol üste

Sar Allah’ı ölem severisenIrgalıyı ırgalıyı

Ben gidersem ölem yar kalıyı

Hasan AYDIN

 

Bir Gün Şu Dünyadan (Sunam)

Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem

Boşa gider gözyaşların ağlama

Yok olur benliğim çürürse beden

Boşa gider gözyaşların ağlama

Yok olur benliğim çürürse beden

Sunam sunam kölen olam aman

Boşa gider de gözyaşların ağlama

Sunam sunam dağlar duman aman

Bazı bazı mezarıma gelesin

Dileğim kabuldür murat alasın

Ben murat almadım bunu bilesin

Boşa gider gözyaşların ağlama

Ben murad almadım da bunu bilesin

Sunam sunam dağlar duman aman

Boşa gider de gözyaşların ağlama

Sunam sunam dağlar duman aman

Hasan DURAK

TURKULERIMIZ